MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.        TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.      ‘HİZMET ALAN’: (Sözleşmede bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.

B.      ‘HİZMET VEREN’: (Sözleşmede bundan sonra “SERVİS” olarak anılacaktır.

AD – SOYAD:

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu hizmeti onayladığı takdirde hizmet konusu bedeli ve varsa vergi ve ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğine ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.        TANIMLAR

İş bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

CİHAZ: MÜŞTERİ’ninservis hizmeti almak istediği bilgisayarını ifade eder.

SERVİS: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

MÜŞTERİ: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SERVİS’e ait internet sitesini

SERVİS TALEP EDEN: Hizmeti SERVİS’e ait internet üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: MÜŞTERİ ve SERVİS’i

SÖZLEŞME: MÜŞTERİ VE SERVİS arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Hizmet kapsamında, SERVİS tarafından onarımın tamamlanması için, yedek parça, sarf malzeme, ek donanım ihtiyacının belirlenmesi ile hizmetin içerisinde olan maddi veya yazılım vb. gayri maddi malları ifade eder.

3.        KONU

İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin, SERVİS’e ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda kapsamı ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı, hizmet vermek adına, söz konusu Cihazın teslim alınması, onarımın tamamlanması ve geri teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Dair Yönetimelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen veya sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.        SERVİS BİLGİLERİ

Ünvanı: BUR YAZ BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM EĞİTİM Ve DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: YAŞAMKENT MAH. 3118. CAD. 3136. SOK. 23/2 ÇANKAYA/ANKARA

Telefon: 0312 439 06 68

Faks: 0312 441 58 63

Eposta: info@buryazbilgisayar.com – bilgi@kapidaservis.com

5.        MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Teslim alınacak kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

Faks:

Eposta

6.        SERVİS TALEP EDEN BİLGİLERİ:

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Fax:

Eposta:

7.        SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

7.1 Hizmetin/Malın temel özelliklerini (süresini, içeriğini, kapsamını, kapsam dışında olan fiyatlandırmayı) SERVİS’e ait internet sitesinde yayınlamaktadır. SERVİS tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili hizmetin temel kapsamını kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Hizmet Açıklaması:

KDV DahilTopam Fiyatı:

Ödeme Şekli ve Planı:

Cihazın Teslim Alınacak Adresi:

Cihazı Teslim Edecek ve Geri Alacak Kişi:

Fatura Adresi:

Servis Talep Tarihi:

Servis Toplam Süresi:

Teslim Şekli:

 

9) Genel Hükümler:

9.1 MÜŞTERİ SERVİS’e ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SERVİS tarafından MÜŞTERİ’ye verilmesi gereken adresi, servis talep edilen hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dahil fiyatını, hizmete dahil olmayacak ek ücretleri, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 Sözleşme konusu her bir cihaz, satılan hizmetin içeriğinde belirtilen süreyi aşmamak kaydı ile MÜŞTERİ’nin yerleşim yerine, SERVİS iş yoğunluğuna, belirtilen müsaitlik saatlerine bağlı olarak MÜŞTERİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluştan teslim alınır ve onarımı yapılarak geri teslim edilir. Bu süre içinde cihazın MÜŞTERİ’den alınamaması veya MÜŞTERİ’ye teslim edilememesi durumunda MÜŞTERİ’nin daha uzun süreli bir pakete geçme ve ya sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3 SERVİS, Sözleşme konusu hizmeti ve kapsamını eksiksiz sunmayı, Servis paketleri içerik ve kapsamına uygun ve varsa teslim formlarını, arıza tespiti bilgisini, yapılan işlemlerin bilgilerini, varsa “ek parça” ödeme formları ile işlemler tamamlandıktan sonra teslim etmeyi beyan ve taahhüt eder.

9.4 SERVİS, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü süresi dolmadan MÜŞTERİ’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak kaydıyla MAL’larda eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5 SERVİS, servis talebi konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli MÜŞTERİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6 MÜŞTERİ, Sözleşme konusu hizmetin gerçekleşmesi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SERVİS’in sözleşme konusu hizmeti gerçekleştirme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7 MÜŞTERİ, Sözleşme konusu hizmetin gerçekleşebilmesi için servis süresi ve servis saat seçimleri göz önüne alınarak adresinde iki (2) defadan fazla bulunmaması halinde hizmet bedelinin iade edilmeyeceğini ve servis hizmetinin iptal edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8 SERVİS, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti satın alınan paket süresi içinde gerçekleştiremez ise, durumu MÜŞTERİ’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ de hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa daha uzun süreli bir paket ile değiştirilmesini (aradaki ücretin iadesini) ve/veya hizmeti engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SERVİS’den talep etme hakkını haizdir. MÜŞTERİ tarafından hizmetin iptal edilmesi halinde MÜŞTERİ’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, hizmet tutarı 14 gün içinde kendisinde nakden ve defaten ödenir. MÜŞTERİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, paket tutarı, hizmetin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. MÜŞTERİ, SERVİS tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından MÜŞTERİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ, olası gecikmeler için SERVİS’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9 SERVİSİN, MÜŞTERİ tarafından siteye servis kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adres,, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup,  e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla MÜŞTERİ2ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SERVİS’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10 MÜŞTERİ, sözleşme konusu hizmeti teslim almadan önce cihazı muayene edecek, teslim alınırken verilen servis formundaki cihazın durumu bölümünde belirtilen fiziksel hasarlar hariç başka bir hasar olursa bunu teslim alırken bildirecek. Cihaz teslim alındıktan sonra cihazın hasarsız ve sağlam olduğunu kabul edilecektir. Teslim sonra cihazın özenle korunması borcu, MÜŞTERİ’ye aittir. Garanti hakkı kullanılacaksa cihazın kapıda servis garanti sticker’ı yırtılmamalı, bozulmamış olmaldır.

9.11 MÜŞTERİ ile servis talebi oluşturulma esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya cihaz MÜŞTERİ’den teslim alınmadan evvel servis talebinde kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SERVİS, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, servis talebinde kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini MÜŞTERİ’den talep edebilir. MÜŞTERİnin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede paket süresi dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SERVİS, servis talebini iptal etme hakkını haizdir.

9.12 MÜŞTERİ, SERVİS’e ait internet sitesinde servis talep formunu doldururken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SERVİS’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SERVİS’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13 MÜŞTERİ, SERVİS’e ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERİ’yi bağlayacaktır.

9.14 MÜŞTERİ, SERVİS’e  ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi, haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ başkalarının hizmeltleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15 SERVİS’e ait internet sitesi üzerinden, SERVİS’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler MÜŞTERİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kişi işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SERVİS’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SERVİS’inMÜŞTERİ’ye karşı kullanım sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1 MÜŞTERİ; mesafeli sözleşmenin hizmet satışına ilişkin olması durumunda, hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa satılan paket süresinin başlama tarihinden itibaren;

                a.20 Günlük Paket İçin: Cihaz teslim alınmadan dört (4) gün içerisinde,

                b. 12 Günlük Paket İçin: Cihaz teslim alınmadan üç (3) gün içerisinde

                c. 7 Günlük Paket İçin: Cihaz teslim alınmadan iki (2) gün içerisinde

                d. 3 Günlük Paket İçin: Cihaz teslim alınmadan o gün içerisinde,

SERVİS’e bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SERVİS’e aittir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2 Cayma hakkını kullanılması için 10.1’de belirtilen süreleri içinde SERVİS’edestek@kapidaservis.com mail adresinden, 0850 303 63 31 numaralı çağrı merkezinden, yazılı veya sözlü bildirimde bulunması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, SERVİS, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve MÜŞTERİ’yi borç altına sokan belgeleri MÜŞTERİ’ye iade etmekle yükümlüdür.

10.3 MÜŞTERİ, SERVİS’in onarım için gerekli göreceği MAL’ları, piyasadaki (internet üzerinde) satışı olan kutusu açılmamış, kullanılmamış, aynı marka model, aynı ürün olmak kaydı ile fiyatının %20 altında bulması halinde, internet üzerindeki url bilgisini paylaşarak söz konusu servisin iptalini talep etme veya fiyat revize talebinde bulunma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ’nin belirtilen şartları sağlaması halinde hizmet iptal edilir veya fiyat tekrar belirlenir. MÜŞTERİ’nin cayma hakkından doğacak iade toplam bedeli MÜŞTERİ’YE en geç 10 gün içerisinde bankaya iade edilir. Bankadan veya hesaplardan kaynaklı gecikmelerden SERVİS sorumlu olmadığı MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR

MÜŞTERİ, ödeme işlemlerini çevrimiçi ödeme yöntemi olan İyzico üzerinden kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SERVİS’in uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a.       2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b.      Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz 10) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c.       Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç.     Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin  altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

13. YÜRÜRLÜLÜK

MÜŞTERİ, Site üzerinden verdiği servis talebine ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SERVİS, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede MÜŞTERİ tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SERVİS:

MÜŞTERİ:

TARİH: